Służby ratunkowe i porządkowe

Policja
Jurata, ul. Ratibora 42, tel. 58 674 53 72

Straż Miejska
Jastarnia, ul. Portowa 24, tel. 58 675 19 08, 502 361 634

Straż Pożarna
Jastarnia, Plac Necla, tel. 58 675 24 08

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
601 100 100