Internet - HotSpot

Bezpłatny HotSpot - park miejski przy Informacji Turystycznej w Jastarni
Bezpłatna Kawiarenka internetowa i HotSpot - Informacja Turystyczna w Kuźnicy ul. Hallera 1A
Stanowisko w Bibliotece Miejskiej - Ratusz ul. Portowa 24 w Jastarni
Kawiarenka internetowa - ul. Portowa 5 w Jastarni (czynna w sezonie letnim)